Public offer

Ця оферта є публічною пропозицією Компанії (наділі Пропозиція) укласти договір стосовно послуг, що пропонуються до замовлення на даному сайті. Пропозиція вважається дійсною за умови доступності послуги до замовлення та наявності на сторінці з описом функціоналу, який дозволяє оформити замовлення на обрану послугу.

Невід’ємною частиною цієї Пропозиції є Політика Компанії, яка складається з Умов доставки, Політики повернення, Умови конфіденційності та Правила користування. Відмова або непогодження клієнта з Політикою Компанії свідчитиме про беззаперечну та безвідкличну відмову клієнта від прийняття (акцептування) цієї Пропозиції

Підтвердження замовлення та здійснення оплати одним із запропонованих способів є беззаперечним свідченням прийняття (акцептування) вказаної Пропозиції та Політики Компанії.

1. Терміни та визначення

1.1. Для цілей даної Пропозиції та умов укладеного на її виконання договору застосовуються наступні терміни:

клієнт – будь-яка фізична особа, що прийняла (акцептувала) пропозицію Компанії шляхом розміщення на сайті замовлення стосовно конкретної послуги, оплатила замовлення, а також особа, яка вказана в якості отримувача послуги.

послуга – товар, роботи чи послуги, які пропонуються Компанією шляхом розміщення інформації про них на сайті;

пропозиція–інформація про послугу із зазначенням доступності послуги до замовлення, ціни, характеристик та інших умов.

замовлення– підтверджений та оплачений список послуг, які клієнт має наміру придбати в Компанії.

кастомізація – узгоджені Клієнтом та Компанією умови, що відрізняються від стандартних умов, на яких пропонуються послуги.

сайт – цей сайт або будь-який інший сайт Компанії, за допомогою якого клієнт може оформити та оплатити замовлення.

обмежувальні заходи – обмеження чи заборони на вчинення певних дій або володіння, користування чи розпорядження певним майном.

супровідні платежі – будь-яке мито, податки, збори та інших платежів, в тому числі первинні, повторні та додаткові, які підлягають сплаті на вимогу супроводжуючих суб’єктів.

фінансові посередники – банки, банки-кореспонденти, платіжні сервіси та системи, фінансові установи та організації, фінансові посередники та інші суб’єкті, які обслуговують клієнта чи Компанію під час здійснення, обробки або отримання платежу.

супроводжуючі суб’єкти – фінансові посередники та служби доставки, оператори поштового зв’язку, кур’єрські служби, митні органи та брокери, а також інші суб’єкти, які взаємодіятимуть з клієнтом на етапі оплати чи доставки послуг.

2.Мета та предмет

2.1. Компанія зобов’язується надати послуги, інформація про які розміщена на сайті, за умови, що:

 • на сайті міститься інформація про ціну послуги та її доступність (наявність);
 • функціонал для оформлення замовлення за допомогою інтерфейсу сайту є активним;
 • вартість замовлення було сплачено в повному розмірі;
 • не виявлено обмежувальні заходи, що перешкоджають виконанню замовлення;
 • під час обробки замовлення не виявлено інших перешкод для виконання замовлення.

2.2.Будь-яка особа може оформити замовлення, а Компанія зобов’язується його виконати на умовах визначених цією Пропозицією

2.3.Інформація про послуги на сторінках в соціальних мережах, маркетплейсах, рекламних оголошеннях, повідомленнях, які заадмініструються Компанією або третіми особами (надалі зовнішні канали продажу) вважається публічною пропозицією якщо умови надання послуг на зовнішніх каналах продажу співпадають з умовами на цьому сайті.

2.4. Ця Пропозиція не може розцінюватися як пропозиція укладення будь-якого зовнішньоекономічного договору чи здійснення Компанією експорту.

3. Оформлення та обробка замовлення

3.1.Додавання послуг до замовлення та його оформлення здійснюється клієнтом самостійно за допомогою сайту або шляхом направлення Компанії повідомлення із проханням сформувати замовлення.

3.2.  Для самостійного оформлення замовлення необхідно виконати наступні дії:

 • обрати послуги та додати їх до замовлення;
 • заповнити форму на сторінці оформлення замовлення, ввівши коректні дані в усі поля, які є обов’язковими;
 • вказати адресу та обрати спосіб доставки;
 • обрати спосіб та умови оплати (за наявності);
 • повідомити інші відомості, які можуть знадобитися для виконання замовлення (додати коментар до замовлення, вказати додаткові контактні дані, обрати інші умови тощо);
 • підтвердити замовлення натиснувши на відповідну кнопку;
 •  оплатити замовлення.

3.3. Після підтвердження замовлення клієнта буде переадресовано на сторінку оплати або сторінку сформованого замовлення, де буде запропоновано обрати умови та спосіб оплати.

3.4. Для оформлення замовлення представниками Компанії необхідно виконати наступні дії:

 • повідомити список обраних послуг;
 • повідомити прізвище, ім’я та по батькові клієнта та одержувача, контактні дані, спосіб та адреса доставки тощо;
 • повідомити інші відомості, які можуть знадобитися для виконання замовлення;
 • здійснити оплату за реквізитами та у спосіб, що повідомлений представником Компанії.

3.5. Оформлення замовлення, які надійшли за допомогою повідомлень здійснюється представниками Компанії в ручному режимі та може тривати до трьох робочих днів. Вказаний строк може бути продовжено, якщо наданої клієнтом інформації недостатньо для оформлення замовлення.

3.6. Замовлення вважається оформленим після отримання компанією інформації про надходження оплати, а у випадку узгодження особливих умов оплати – після виконання таких умов.

3.7. Після оформлення замовлення відбувається його обробка. Обробка самостійно оформлених замовлень зі стандартними умовами оплати відбуває автоматично. При обробці замовлень, які оформлені представниками Компанії за повідомленням клієнта, може проводитися додаткова перевірки та узгодження з клієнтом умов та способів оплати.

3.8. Під час обробки замовлення відбувається перевірка коректності введених даних, доступності послуги, наявності оплати, дотримання вимог законодавства, гарантій та застережень, а також інших умов цієї Пропозиції.

4. Умови та способи оплати

4.1. Компанія ПРИСТУПАЄ ДО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ НА РАХУНОК АБО ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ВІД ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА НАЛЕЖНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА СПИСАННЯ КОШТІВ З РАХУНКУ КЛІЄНТА. Виконання замовлення до моменту отримання оплати можливе виключно за окремою домовленістю між клієнтом та Компанією і така можливість не повинна розцінюватися клієнтом як стандартна умова цієї Пропозиції.

4.2.Компанія не приймає в якості підтвердження оплати будь-які документи від клієнта (платіжні доручення, копії квитанцій, скріншоти тощо) до моменту зарахування коштів на рахунок Компанії.

4.3. Вартість замовлення визначається СУМОЮ ВСІХ ПОСЛУГ, ЯКІ БУЛИ ДОДАНІ ДО ЗАМОВЛЕННЯ, З УРАХУВАННЯМ ЗНИЖКИ ТА СУПРОВІДНИХ ПЛАТЕЖІВ, які Компанія має право нарахувати та включити до вартості замовлення.

4.4. Компанія може здійснити перерахунок вартості послуг, які додані до замовлення, якщо в період між оформленням замовлення та його оплати вартість послуг було змінено.

4.5. До вартості замовлення МОЖЕ БУТИ ДОДАНО ТАКОЖ ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ, якщо Компанія може визначити вартість доставки до відправлення.

4.6. У випадках визначених національним законодавством країни або наддержавним чи торговими утвореннями (Європейський союз, Зона вільної торгівлі, Митний союз тощо), резидентом яких є Компанія або клієнт, до вартості замовлення може бути додано розмір супровідних платежів.

4.7. Під час оформлення замовлення клієнту може бути запропоновано обрати умови оплати та  один із доступних способів оплати:

 • за допомогою платіжної картки;
 • за банківськими реквізитами;
 • за певним платіжним ідентифікатором;
 • за допомогою платіжної системи;
 • тощо.

4.8. Якщо між клієнтом та Компанією не досягнуто домовленості про застосування інших способів оплати клієнт може оплатити замовлення виключно тими способами оплати, які запропоновані під час оформлення замовлення.

4.9. Під час оплати замовлення з клієнта можливе стягнення додаткової комісії чи інших платежів, які передбачені правилами фінансового посередники. У випадку розходження валюти в платіжному сервісі та рахунку, з якого здійснюється оплата, може відбувати конвертація (в т.ч. подвійна конвертація), що може призвести до списання з рахунку клієнта більшої суми ніж вказана в замовленні.

4.10. Якщо після оплати Компанією було отримано суму меншу ніж вказана в замовленні, клієнт зобов’язаний доплатити різницю в узгоджені з Компанією строки та спосіб.

5. Виконання замовлення

5.1. Замовлення ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ПІСЛЯ ЙОГО ОБРОБКИ і виконується Компанією в межах строків, які були повідомлені на сторінці з послугами або під час оформлення замовлення.

5.2. Компанія може інформувати клієнта про стан виконання замовлення та запитувати додаткову інформацію використовуючи контактні дані, які були повідомлені клієнтом.

5.3. Компанія може призупинити або відмовитися від виконання замовлення, якщо для належного виконання замовлення потрібні додаткові відомості від клієнта і клієнт їх не повідомляє або не реагує на запити Компанії.

5.4. Строк виконання замовлення може бути продовженим на весь період, протягом якого клієнтом не надавалася інформація за вимогу Компанії.

5.5. У випадку відмови Компанії від виконання замовлення повернення коштів відбувається відповідно до Правил повернення.

5.6. Замовлення вважається виконаним Компанією з моменту передачі службі доставки, що була обрана клієнтом під час оформлення замовлення. Строк виконання замовлення НЕ Є СТРОКОМ ПРОТЯГОМ ЯКОГО КЛІЄНТ ФАКТИЧНО ОТРИМАЄ СВОЄ ЗАМОВЛЕННЯ. Дата фактичного одержання замовлення залежить також від строків доставки товарів перевізником, перевірки митними органами (при міжнародній доставці), строків доставки товарів покупцеві місцевою службою доставки та вчиненні дій іншими супроводжуючими суб’єктами.

6. Умови доставки та повернення

6.1.Умови доставкиимання та повернення замовлень здійснюється у відповідності до Умов доставки та Правил повернення.

6.2. Умови доставки є невід’ємною частиною цієї Пропозиції. У випадку, якщо певні положення Умов доставки чи Правил повернення суперечать положенням цієї Пропозиції застосовуються умови цієї Пропозиції.

6.3. Умови доставки узгоджуються з клієнтом під час оформлення замовлення та можуть змінюватися виключно в порядку визначеному цією Пропозицією та Умовами доставки.

7. Гарантії та Застереження

7.1. Клієнт гарантує, що послуги використовуватимуться виключно для власного споживання, а не для виявлення речовин, матеріалів, компонентів, деталей, схем, креслень, процесів чи вчинення інших дій з метою їх відтворення, створення аналогічних послуги на підставі здобутих знань або оприлюднення результатів таких дій (зворотній інжиніринг, реверсний інжиніринг тощо).

7.2. Клієнт гарантує, що послуги замовляються не з метою їх перепродажу, крім випадків продажу після їх використання, чи здійснення інших видів господарської діяльності, в яких клієнт буде пропонувати послугу для продажу.

7.3. Компанія приймає та зобов’язується виконати замовлення за умови, що Клієнт відповідає наступним вимогам:

 • володіє достатнім обсягом правосуб’єктності для здійснення замовлення, оплати, взаємодії з супроводжуючими суб’єктами та отримання послуг;
 • оплата послуг була здійснені за рахунок коштів, які здобуті у законний спосіб і клієнт їх може підтвердити підтвердження таких коштів;
 • до клієнта та його пов’язаних осіб не застосовано обмежувальні заходи в країні, резидентами яких вони є, в Україні, країнах Європейського союзу, Сполучених штатах Америки, країнах, резидентами яких є супроводжуючі суб’єкти;

7.4. Компанія не несе відповідальність за функціонування платіжних систем та сервісів, за допомогою який здійснюється оплата і не може гарантувати їх безперебійну та безпомилкову роботу. Компанія зобов’язується вжити всіх залежних від неї заходів (згенерувати посилання, забезпечити переадресацію) для того, що клієнт зміг потрапити на сайт платіжного сервісу. Компанія не несе відповідальності, якщо клієнта було переадресовано на невідповідний інтернет-ресурс (підміна url, спуфінг) внаслідок наявності зловмисного програмного забезпечення на стороні клієнта чи платіжного сервісу або в результаті шахрайських дій сторонніх осіб.

7.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність фінансових посередників та інших супроводжуючих суб’єктів.

7.6. Компанія не несе відповідальності та не компенсує клієнту будь-які платежі, які вимагаються чи були стягнуті з клієнта супроводжуючими особами, незалежно від того законними чи незаконними були такі вимоги.

7.7. Будь-яка відмова клієнта від оплати платежів на вимогу супроводжуючих суб’єктів прирівнюється до відмови клієнта від приймання замовлення.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Клієнт та Компанія звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне дотримання умов цієї Пропозиції та майбутніх договорів у випадку форс-мажорних обставин, що, як обґрунтовано вважається, не залежать і безпосередньо позначаються на них.

8.2. Обставини форс-мажору, серед іншого, включають: війну, військові дії, будь-які правові режими, пов'язані з бойовими діями, збройні конфлікти; запровадження режиму надзвичайного стану, пожежу не з вини Компанії, вибух; дії та акти органів законодавчої, виконавчої або судової влади, що унеможливлюють або ускладнюють діяльність Компанії чи клієнта; зовнішній вплив природних явищ, як-то: підтоплення, затоплення, сильні пориви вітру, землетрус, епідемія та інше; інші обставини надзвичайного характеру, які особа, що перебуває під їх впливом, не могла ані передбачити на дату прийняття цієї Пропозиції чи укладення договору, ані запобігти розумними діями.

8.3. Особа, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, коли їй стало відомо про обставини форс-мажору, письмово повідомляє іншу сторону про початок і припинення таких обставин. У випадку коли особа через об'єктивні причини не мала можливості здійснити повідомлення про форс-мажорні обставини таке повідомлення повинно бути здійснено протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту, коли в особи з'явилась така можливість.

8.4. У випадку форс-мажору дія цієї Пропозиції та пов’язаного з нею договору може бути припинена в повному чи частковому обсязі на строк дії відповідної обставини.

8.5. Існування форс-мажору повинно бути підтверджене відповідним документом компетентного органу згідно з вимогами чинного законодавства країни, резидентом якої є особа, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин.

9. Правила вирішення конфліктів та спорів

9.1. Вирішення будь-яких конфліктів та спорів між Компанією та клієнтом залежить від того, резидентом якої країни є клієнт та Компанія.

9.2. У випадку, якщо клієнт є резидентом України всі конфлікти та спори вирішуються національними судами України у відповідності до національного законодавства України.

9.3. У випадку, якщо клієнт не є резидентом України до майбутніх договірних відносин між клієнтом та Компанією буде застосовуватися право України. Клієнт погоджується з тим, що застосування права України не обмежує захист прав споживача, які надають йому імперативними нормами права держави, у якій є його місце проживання, перебування або місцезнаходження.

9.4. Всі неврегульовані між іноземним клієнтом та Компанією суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають стосовно дотримання цієї Пропозиції чи майбутніх договорів або у зв’язку з ними, в тому числі ті, що стосуються їх виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають розв’язанню судами України.